DEKLARATION


Med deklaration så menar vi inte enbart inkomstdeklaration en gång per år, utan all rapportering som enligt lag ska ske till Skatteverket. Genom att låta oss ta hand om dina rapporteringar så säkerställer du att den information som lämnas till Skatteverket alltid är korrekt utifrån det grundmaterial som vi tagit del av. Det förutsätter också att vi erhållit ditt material inom utsatt tid som då ligger till grund för rapporteringen.Vi erbjuder bl.a. följande deklarationstjänster

  • Mervärdesskattedeklaration (Moms)
  • Arbetsgivardeklaration, AGI
  • Inkomstdeklaration
  • Periodisk sammanställning avseende försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder
  • KontrolluppgifterDeklarationsombud


För att göra rapporteringen till Skatteverket så smidig som möjligt, så rekommenderar vi att du utser någon/några av oss på Incognito AB som deklarationsombud. På så vis hjälper vi dig på ett enkelt och smidigt sätt att lämna era uppgifter / deklarationer till Skatteverket elektroniskt. På så vis slipper du själv tänka på detta och dina rapporter kommer in i tid. Detta är viktigt då man får betala förseningsavgift till Skatteverket om rapporterna kommer in efter utsatt rapporteringsdatum. 

Så går det till

Vit cirkel 1

Deklarationsombud

Om du inte vill sköta din rapportering till Skatteverket själv, så anmäler du till Skatteverket vilken / vilka personer som får agera deklarationsombud för dig.

Vit cirkel 2

Bokföring

Du lämnar löpande in dina bokföringsunderlag till oss. Helst digitalt, men pappersform går bra det med. Vi bokför sedan underlagen enligt de lagar och regler som gäller. 

Vit cirkel 3

Rapportering/Deklaration

När underlagen är bokförda och klara, så tar vi fram aktuell rapport som vi både redovisar till dig, samt skickar in elektroniskt till Skatteverket (i de fall vi är registrerade som ditt deklarationsombud).

Deklaration - Närbild på händer som skriver på tangentbord

REGISTRERA OSS SOM DEKLARATIONSOMBUD


Genom att registrera oss som deklarationsombud säkerställer du att  korrekta rapporter lämnas in i tid.

VILL DU VETA MER?


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med dina rapporteringar?

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.