BOKSLUT / ÅRSREDOVISNING


Efter att varje räkenskapsår tar slut, så måste man upprätta ett bokslut. Vilka företag som ska upprätta årsbokslut respektive årsredovisning beror på vilken företagsform företaget drivs i och i vissa fall även beroende på verksamhetens storlek. Detta har vi full koll på och du är självklart välkommen att kontakta oss om du är osäker på vilken form av bokslut du ska upprätta.

Genom att outsourca årsbokslutet/årsredovisningen till oss, så spar du både tid och pengar. Det är nämligen en hel del lagar och bestämmelser gällande löner, avskrivningar, periodiseringsfonder och eventuella utdelningar som man måste ha koll på. Vi följer naturligtvis de lagar och bestämmelser som finns inom området så att dessa saker blir rätt i bokslutet.

Det är alltid lika intressant för varje egenföretagare när årsbokslutet är klart och man kan analysera året som gått för att sedan blicka framåt och planera sitt nya år. Om ett bolag går dåligt, så måste man ibland upprätta ett delbokslut som underlag till en kontrollbalansräkning. Detta för att styrelsen inte skall bli personligt ansvariga. Vi hjälper er självklart även med detta och ser till att allt görs i rätt tid förutsatt att materialet är inlämnat till oss i tid.


Årsredovisningshandlingar

För alla aktiebolag och för vissa handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser måste en årsredovisning och i vissa fall en koncernredovisning upprättas. Den skall innehålla balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och noter som förklarar vissa uppgifter. Senast sju månader efter bokslut ska årsredovisningen sedan vara insänd till Bolagsverket tillsammans med fastställelseintyg, revisionsberättelse och i vissa fall ett bolagsstämmoprotokoll.

I och med att revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag är valfri så har allt fler företag valt att utnyttja möjligheten att inte anlita en revisor. Detta har resulterat i att felaktigheter i inlämnade årsredovisningar har ökat. Genom att anlita oss för att upprätta din årsredovisning så ser vi till att samtliga handlingar upprättas i rätt tid och att de innehållsmässigt lever upp till årsredovisningslagens bestämmelser.Bolagsdeklarationer

I och med att bokslutsarbetet och årsredovisningshandlingarna färdigställs, så upprättar vi också bolagets inkomstdeklaration för underskrift och leverans till Skatteverket. I de fall vi är registrerade som deklarationsombud för ditt företag så sker inlämningen elektroniskt till Skatteverket.

Så går det till

Vit cirkel 1

Årets resultat

Det finns saker som påverkar resultatet och vi hjälper dig därför att se över era intäkter, kostnader, löner, avskrivningar, periodiseringsfonder m.m. samt eventuell utdelning.

Vit cirkel 2

Bokslut

När årets resultat är klart upprättar vi ditt bokslut efter de lagar och bestämmelser som finns inom området. I samband med att bokslutet tas fram ser vi till att allt dokumenteras på ett korrekt sätt. 

Vit cirkel 3

Årsredovisning

När årsbokslutet är klart, upprättar vi årsredovisningen. Vissa företag har också revisor och då granskar även revisorn upprättat årsbokslut och årsredovisning. Revisorn upprättar sedan revisionsberättelse. 

Vit cirkel 4

Signering och inlämning

När samtliga dokument är upprättade och klara, signeras de digitalt och skickas in till rätt myndighet. 

Kontakta oss gärna för

Ekonomisk rådgivning

Bokslut - Årsredovisning - Redovisningskonsult på Incognito visar resultat på dator för kund.

KVALITETSSÄKRAT RESULTAT


Genom att anlita våra erfarna redovisningskonsulter så säkerställer du att du får rätt resultat för din verksamhet.

VILL DU VETA MER?


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med ditt bokslut /  årsredovisning?

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.