LÖNEADMINISTRATION


Lönehantering på ett företag är både komplicerat, kostsamt och tidskrävande. Ofta hanteras löneadministrationen av endast en eller ett fåtal personer på företaget, vilket gör funktionen väldigt sårbar.


Att köpa lönetjänster är därför ett sätt att få hjälp med att förstå en djungel av lagar, avtal och paragrafer. Ju mer omfattande och komplicerat det blir, desto viktigare är det att den som hanterar personalens löner verkligen kan sin sak.


Med vår expertis och långa erfarenhet av löneadministration kan vi hjälpa dig och ditt företag med en avtalsriktig och effektiv lönehantering. Vi har full kompetens att hjälpa dig med alla delar som ingår i hanteringen av löner, men det är helt upp till dig om du endast vill ha hjälp med vissa eller samtliga delar av din löneadministration. Med andra ord så skräddarsyr vi tjänsten helt efter dig och ditt företags behov.


Lönehanteringens olika delar

  • Uträkning av löner, VAB, föräldraledighet, ob-tid, övertid, sjuklön, milersättning, traktamenten mm.
  • Uträkningar och redovisningar av skatter och sociala avgifter.
  • Löneutbetalningar samt skatteinbetalningar.
  • Framtagande och redovisning av arbetsgivardeklaration.
  • Uträkning av semesterlön samt kontroll av semesteruttag.
  • Framtagande av semesterskuldlista.
  • Sammanställning och redovisning av fackavgifter och grupplivförsäkringar.
  • Sammanställning och utskick av kontrolluppgifter till myndigheter och anställda.
  • Säker digital distribution av lönespecifikationer till de anställda.
  • Framtagande av underlag för skattedeklaration, samt inlämning i de fall där vi är registrerade som ert deklarationsombud.

Så går det till

Vit cirkel 1

Tidrapportering

Varje anställd redovisar sin arbetade tid samt eventuell frånvaro, antingen via manuell tidrapport eller digitalt i t.ex. Visma. Vi kan hjälpa dig med digital anslutning.

Vit cirkel 2

Beräkning av lön

Utifrån den tidrapport som lämnats in gör vi en löneberäkning för respektive anställd. Denna attesteras hos er av ansvarig person innan utbetalning sker.

Vit cirkel 3

Utbetalning av lön

Utbetalning av lön sker så den anställde har sin lön på kontot senast den 25:e varje månad. Infaller den 25:e på en lördag, eller söndag / helgdag sker utbetalningen dag innan helgdag.

Vit cirkel 4

Arbetsgivardeklaration, AGI

Varje månad räknas arbetsgivaravgifter och skatt fram som vi sedan redovisar till Skatteverket. 

EXTERN LÖNEFUNKTION


Outsourca din lönehantering och få en effektiv och tillgänglig löneavdelning för dina anställda.

Löneadministration - Lönekonsult hos Incognito som pratar i mobiltelefon

VILL DU VETA MER?


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med administrationen av löner?

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.